Suuremad ohud on alles ees, Edward Lucase sõnavõtt USA Senati Euroopa asjade alamkomisjonis. Nr 24 2014
Üleatlandilised suhted läbi Obama prisma: muutused, millesse saame uskuda, Matthew Crandall. Nr 23 2014
Euroopa ja Ameerika – kas leivad ühte kotti?, Tunne Kelam. Nr 21 2013
Multipolaarne maailm ja selle skisofreeniad, Mart Helme Nr 20 2013
Ajaloo tõhusaim lahingupaar, Mart Laar. Nr 13 2011