Mõtteid Ungari ja Euroopa Liidu suhetest, Tunne Kelam. Artikkel avaldatud 05.11.2018
Ungari valikud Ukraina kriisi ajal ja nende ajendid, Tõnu Kalvet
. Nr 24 2014
Kas Ungari võib minna põhjaliku monitooringu alla?, Andres Herkel. Nr 20 2013
Ungari tegelikkused, György Schöpflin. Nr 17 2012
Ungari taasavamine Euroopale, József Szájer. Nr 11 2010
Tükeldatud Ungari, Kinga Gál. Nr 5 2008