Kui Tunne Kelam tuli paar aastat tagasi mõttele, et maailmale on tarvis raamatut, mis räägiks Ida- ja Kesk-Euroopa postkommunistlike riikide kogemusest kommunistliku võimu all ja nende tagasiteest Euroopasse, siis olid kõik, kes sellest ideest kuulsid, vaimustuses. Tõesti, kuni raamatu ilmumise hetkeni puudus koguteos eri riikide kogemusest ja lugudest kommunistliku võimu alla sattumisest ning viiekümnest aastast raudse eesriide taga. Mis teistes riikides täpselt toimus, sellest ei teadnud me isegi, Lääne-Euroopast ja muust maailmast rääkimata.

Meie fraktsioonil, toona veel Euroopa Rahvaparteil, olid sellise raamatu väljaandmiseks peaaegu kõik eeldused. Neist kõige olulisem oli, et kõik kümme Ida- ja Kesk-Euroopa riiki olid saadikurühmas esindatud. Läbirääkimiste tulemus oli paljulubav, riikide delegatsioonid Sloveeniast kuni Lätini olid kohe nõus projektis osalema. Poliitilisele ja ühiskondlikule vastustustundele rõhudes ei olnud kuigi keeruline leida ka fraktsiooni juhtkonna toetust, kes jälgis kogu projekti suure huvi ja isegi ootusärevusega.   

Minu ülesandeks jäi raamatu materjalide kogumine ja raamatu tehniline koostamine. Pean ausalt tunnistama, et eestlasele omaselt eeldasin, et hiljemalt aastaga on raamat kaante vahel. Seepärast sattusin mõnevõrra ootamatult silmisti mitmesuguste huvitavate sotsioloogilis-psühholoogiliste probleemidega, mis kindlasti on avardanud minu maailmapilti ja samuti arusaamist inimeste koostöövalmidusest. Kohati võimatuna tundunud ülesanne - koguda kõigilt erisuguste toimimisreeglitega delegatsioonidelt tähtajaks kolmkümmend lehekülge teksti, mis on koostatud kindla kava alusel, saada kätte illustreerivad pildid, korraldada tekstiautorite kokkutulek ja arutelu - sai siiski täidetud. Peaaegu kaheaastast nii viisakas kui ka ultimaatumi vormis esitatud pealekäimist oli 2009. aasta alguseks kaks korda ületoimetatud tekst koos. See oli keeruline ja head diplomaatilist suhtlemist nõudev protsess.   

Kogu ettevõtmine sai krooni aprilli lõpus, kui toimus oodatud raamatu esitlus. Õhus oli emotsioone, ootusärevust, tunnustust, mis näitas väga selgelt, et raamatut peetakse väga vajalikuks. Meie raamat sai spontaanseks õhtukangelaseks kaks nädalat hiljem toimunud suurejoonelisel Euroopa fraktsiooni taasühinemise üritusel. Mai keskel tutvustasime raamatut Tallinnas Eesti publikule.   

Tänaseks on ilmunud ka prantsus- ja saksakeelne trükk, sest meie pearõhk raamatu levitamisel on tutvustada seda poliitilistele ja akadeemilistele ringkondadele Lääne-Euroopas. Loomulikult on oluline, et see raamat oleks hõlpsasti kättesaadav ka laiemale üldsusele.   Igal juhul on tänaseks kindel, et tegemist on põhjapaneva raamatuga, mis on esimene samm laiema ja võrdleva Ida- ja Kesk-Euroopa riike puudutava lähiajaloo käsitluse arendamisel ning selle Lääne-Euroopale ja muule maailmale tutvustamisel. 

AUTORIST
Kadri Vanem on Tunne Kelami nõunik Euroopa Parlamendis