Nii Poola riigile kui ka Poola inimestele olid viimased parlamendivalimised kõige tähtsamad alates 1989. aastast, mil valimiste tulemusel sai ametisse esimene mittekommunistlik valitsus endises Nõukogude blokis (Tadeusz Mazowiecki valitsus). Seda tõestab Poola kohta suhteliselt kõrge valimisaktiivsus – 53,88%. Peab märkima, et pärast kommunismi kokkuvarisemist on Poola poliitikaelu iseloomustanud valijate väga väike osalus nii parlamendi- kui ka kohalikel valimistel. Kui 1989. aasta valimised olid tegelikult rahvahääletus kommunistliku võimu vastu ning valijate osalus oli 62,7%, siis järgmise nelja-viie parlamendikoosseisu valimise ajal jäi valijate aktiivsus alla 50%. Kaks aastat tagasi, kui omavahel konkureerisid ikka needsamad erakonnad ja nende juhid, tuli valima vaid 40,57% hääleõiguslikest kodanikest.
 
Seega, mis põhjustas sellise massilise mobiliseerumise 2007. aasta oktoobris?
 
Meie arvates oli selleks kolm põhitegurit:
 
Esiteks – vastuseis pidevaid konflikte täis poliitilisele stiilile nii valitsuse kui ka valitsusvastaste vahel ja valitsevas koalitsioonis endas. Näiteks suhtus Poola avalikkus negatiivselt sellesse, et võidukas „Õiguse ja Õigluse” erakond esitas kahele radikaalsele erakonnale – Andrzej Lepperi populistlikule Enesekaitseparteile ja Roman Giertychi juhitavale rahvusäärmuslikule Perede Liigale – kutse valitseva koalitsiooniga ühinemiseks.
 
Teiseks – üldine negatiivne suhtumine selle radikaalse koalitsiooni poolt teostatavasse rahvusvahelisse poliitikasse. See viis Poola konflikti meie partneritega Euroopa Liidus ning murendas oluliselt Poola ja poolakate kuvandit Euroopas. Näitena võiks tuua nii asepeaministri seksiskandaalid kui ka televisiooni tuntud lastesaate („Teletupsud”) kriitika, mille kohta Poolas väideti, et see propageerib homoseksuaalset käitumist. Neid sündmusi kajastati laialt maailma meedias.
 
Kolmandaks – valitsusel puudus strateegia, et peatada noorte poolakate massilist töörännet, eriti Ühendkuningriiki ja Iirimaale (1–1,5 miljonit inimest). Eriti teravalt puudutas see väljarännanute perekondi, kes enamasti Poolasse maha jäid.
 
Valimistulemust mõjutas väga oluliselt valimiskampaania, eriti selle kaks üritust: esiteks Donald Tuski ja Jarosùaw Kaczyñski vaheline debatt televisiooni otse-eetris üks nädal enne valimisi. Selle matši võitis selgelt „Kodanikuplatvormi” juht. Paljude valijate arvates Donald Tusk lausa triumfeeris endise peaministri üle. Ja teiseks korruptsioonivastase uurimise käigus kogutud salajaste materjalide väga selge suunitlusega kasutamine opositsiooni vastu otseselt peaminister Kaczyñskile alluva eriteenistuse poolt valimiskampaania lõppfaasis, mis näitas valijatele, et „Õiguse ja Õigluse” erakonna poliitikud kasutasid poliitilises võitluses eriteenistuste abi. Isegi ägeda korruptsioonivastase võitluse õhkkonnas oli see Poola avalikkusele vastuvõetamatu.
 
2007. aasta valimiste viimaseks oluliseks tahuks oli nii Poolas kui ka välismaal elavate noorte poolakate massiline osalemine, kellele Donald Tusk oma valimiskampaania oli üles ehitanud. Valijad kommenteerisid aktiivselt tema visiite Ühendkuningriiki, Ðotimaale ja Iirimaale. Selle tulemusel tõusis „Kodanikuplatvormi” valijate osakaal selles vanuserühmas 2005. aastaga võrreldes rohkem kui 100% (ligi 2850-lt ligi 6700-le). „Õiguse ja Õigluse” erakond, keda toetavad enamasti vanemad ja konservatiivsemate vaadetega inimesed, kasvatas samuti oma valijaskonda, kuid ainult 60% võrra (ligi 3200-lt ligi 5200-le).
 
Sellised valimistulemused muutsid oluliselt Poola poliitilist maastikku. Radikaalsed erakonnad – Enesekaitsepartei ja Perede Liiga ei pääsenud üldse parlamenti. Praegu kuulub parlamendi kummaski kojas stabiilne enamus kahele parempoolsele erakonnale – „Kodanikuplatvormile” (41,51%) ja Poola Talurahvaerakonnale (8,91%), mõlemad on ERP (Euroopa Rahvapartei) liikmed. Opositsioonis on „Õiguse ja Õigluse” erakond (32,11%) ning „Vasakpoolsed ja Demokraadid” (13,15%), mis kujutab endast 1980ndate demokraatlikust opositsioonist põlvnevate postkommunistide ja liberaalide koalitsiooni. Seega on poliitiline olukord Poolas pärast parlamendivalimisi muutunud stabiilseks.
AUTORITEST
Jacek Protasiewicz on europarlamendi saadik, D. Tuski 2005. aasta presidendikampaania juht


Tadeusz Zwiefka on europarlamendi saadik, Poola Televisiooni peamise uudistesaate juht