Poolas, Leedus ja Bulgaarias peale pikki sisepoliitilisi diskussioone vastu võetud otsused mineviku saladustega lõpparve teha ning kommunismiperioodi eriteenistustega seotud dokumente ja kaastööliste nimesid avalikustama asuda, loovad nende riikide sisepoliitikas senisest täiesti erineva taustsüsteemi. Sellest vähesest, mida praeguseks on jõutud avalikustada, piisab juba, et näidata, kui tugevalt on endiste Nõukogude blokki kuulunud rahvaste külma sõja järgset poliitikat mõjutanud minevikus repressiivorganitega kõige vahetumas koostöös olnud tegelased ning kui osavalt on taolisi figuure ära kasutatud mõjuagentide ning praeguste eriteenistuste poolt kavandatud operatsioonide läbiviijatena.   

Üks kurioossemaid näiteid selles vallas on kahtlemata Leedu Tööpartei juht Viktor Uspaskihh, ent nimekirja temasarnastest kohaliku või rahvusvahelise tuntusega poliitikutest võiks jätkata pikalt – ning kindlasti ei ammendu see nimekiri veel niipea.   

Muidugi võib sellega seoses küsida: kas sedalaadi minevikus sorimine tasub ennast ära? Kas ei toimi see niigi lõhestunud üleminekuühiskondades edasise vaenu ja vastuolude süvendajana?   

Vastus on kindel „ei”.   

Esiteks väärivad kommunistlikud repressioonid omal nahal üle elanud inimesed seda, et nende tagakiusamisele ja tasalülitamisele otseselt või kaudselt kaasa aidanud tegelased ei saaks uues, demokraatlikus ühiskonnas üldsuse teenimise sildi all edasi parasiteerida, võõrriikidele ja nende luureteenistustele jätkuvate teenete osutamisest rääkimata. Seega on omaaegsete agentide poliitikast väljalülitamine ainus moraalselt vastuvõetav alternatiiv.   

Teiseks labastab kunagi oma rahva poliitiliste, kodaniku- ja inimõiguste jalge alla tallamisele kaasa aidanud tegelaste jätkuv osalemine riigi valitsemises demokraatiat, õiglust ja õigusriiki olemuslikult. Ja just nii mõistavad seda ka need, kes kogu külma sõja järgsel perioodil on võidelnud eriteenistuste omaaegsete saladuste avalikustamise eest.   

Tegemist ei ole kättemaksuga. Tegemist on ühiskondliku enesepuhastamise ning elementaarse õigluse taastamisega. Et minevik lõplikult maha jätta ja edasi minna juba ilma toonaste varjudeta.    

  
21. september 2007. Leedu endise majandusministri Viktor Uspaskihhi pressikonverents Moskvas. Viktor Uspaskihh kandideerib Leedu Seimi. Foto: Scanpix