Ukraina, Venemaa Föderatsiooni ja Ameerika Ühendriikide president ning Ühendkuningriigi peaminister allkirjastasid 5. detsembril 1994 seoses Ukraina ühinemisega tuumarelvade leviku tõkestamise lepinguga kolm memorandumit (ÜRO dokument nr A/49/765). Memorandumiga (millega hiljem ühinesid eraldi veel Hiina ja Prantsusmaa) andsid need riigid julgeolekutagatised Valgevenele, Kasahstanile ja Ukrainale. Venemaa Föderatsioon ja Ameerika Ühendriigid kinnitasid neid tagatisi 4. detsembril 2009 allkirjastatud ühisdeklaratsiooniga.

Väljavõte:

Tervitades Ukraina ühinemist tuumarelvade leviku tõkestamise lepinguga tuumarelvavaba riigina,

võttes arvesse Ukraina kohustust kaotada kindlaksmääratud aja jooksul oma territooriumilt kõik tuumarelvad,

arvestades rahvusvahelises julgeolekuolukorras toimunud muutusi, sh külma sõja lõpp, mis on loonud eeldused tuumarelvastuse oluliseks vähendamiseks,

kinnitavad järgmist:

1. Venemaa Föderatsioon, Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriik ning Ameerika Ühendriigid kinnitavad Ukrainale oma kohustust vastavalt Euroopa Julgeoleku- ja Koostöökonverentsi lõppaktile austada Ukraina iseseisvust ja suveräänsust ning olemasolevaid piire;

2. Venemaa Föderatsioon, Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriik ning Ameerika Ühendriigid kohustuvad mitte ohustama Ukraina territoriaalset terviklikkust või poliitilist iseseisvust ja mitte kasutama selle vastu jõudu ning kinnitavad, et ühtki nende relva ei kasutata iial Ukraina vastu, välja arvatud enesekaitse korral ja muudel Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirjas sätestatud juhtudel;

3. Venemaa Föderatsioon, Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriik ning Ameerika Ühendriigid kinnitavad Ukrainale oma kohustust vastavalt Euroopa Julgeoleku- ja Koostöökonverentsi lõppaktile hoiduda majanduslikust survestamisest eesmärgiga allutada oma huvidele Ukraina suveräänsed õigused ja seega saavutada mis tahes eeliseid;

4. Venemaa Föderatsioon, Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriik ning Ameerika Ühendriigid kinnitavad oma kohustust taotleda kohe Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogult abimeetmeid Ukrainale kui tuumarelvade leviku tõkestamise lepinguga ühinenud tuumarelvavabale riigile juhul, kui Ukrainat rünnatakse tuumarelvadega või kui on oht, et teda võidakse nendega rünnata;

5. Venemaa Föderatsioon, Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriik ning Ameerika Ühendriigid kinnitavad Ukrainale oma kohustust mitte kasutada tuumarelvi ühegi tuumarelvade leviku tõkestamise lepinguga ühinenud tuumarelvavaba riigi vastu, välja arvatud juhul, kui selline riik koos või liidus tuumarelva omava riigiga osaleb rünnakus nende enda, nende territooriumide või nende kontrolli all olevate territooriumide, nende relvajõudude või nende liitlaste vastu;

6. Kui tekib olukord, kus tõstatuvad küsimused siin võetud kohustuste kohta, astuvad Venemaa Föderatsioon, Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriik ning Ameerika Ühendriigid vastastikustesse konsultatsioonidesse.

Käesolev memorandum jõustub selle alla kirjutamisel.

Alla kirjutatud neljas võrdse jõuga eksemplaris ukraina, inglise ja vene keeles.

Ukraina nimel:
(allkiri) Leonid D. KUTŠMA

Venemaa Föderatsiooni nimel:
(allkiri) Boriss N. JELTSIN 

Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi nimel:
(allkiri) John MAJOR

Ameerika Ühendriikide nimel:
(allkiri) William J. CLINTON