15. mail 2007 Brüsselis kogunenud Euroopa paremerakondade katusorganisatsiooni Euroopa Rahvapartei poliitiline büroo võttis ühel häälel vastu järgmise resolutsiooni:
 
Euroopa Rahvapartei mõistab hukka Venemaa rünnakud Eesti vastu
 
Võttes arvesse 26. aprillil 2007. a tänavarahutustega alanud sündmusi Eestis, mida algatasid venekeelsed äärmusgrupid ning mis viisid laiaulatusliku vandalismi ja vägivallalaineni Tallinnas, samuti Vene Föderatsiooni esindajate järgnevaid aktsioone ja avaldusi,
 
mõistab hukka Moskvas asuva Eesti Vabariigi saatkonna hoone blokeerimise ja saatkonna töö vaenuliku takistamise 7 päeva jooksul vene noorteorganisatsiooni ”Naši” poolt, millega kaasnesid füüsilised rünnakud Eesti ja Rootsi suursaadikute vastu, Eesti lipu maharebimine saatkonna territooriumil, ähvardused lammutada saatkonna hoone, samuti Eesti tembeldamine ”fašistlikuks” riigiks;
 
mõistab hukka Eesti siseasjadesse sekkuvate ässitavate deklaratsioonide ja laimavate süüdistuste laviini Vene meedia ja juhtivate poliitikute poolt, sealhulgas Vene Riigiduuma delegatsiooni Tallinna külaskäigu ajal tehtud ametliku avalduse;
 
mõistab hukka äärmuslikud meetodid, mida Vene Föderatsioon on kasutanud ühe Euroopa Liidu liikmesriigi survestamiseks, sealhulgas küberrünnakud Eesti valitsusasutuste ja presidendikantselei töö takistamiseks, laiaulatusliku lepingute peatamise Eesti ettevõtetega ning ähvardused katkestada energiatarned Eestile;
 
kutsub üles lugupidamisele kõigi Teise maailmasõja ohvrite vastu ning hoiduma kõigist katsetest kasutada nende mälestust poliitilistel eesmärkidel;
 
on sügavalt pettunud Vene Föderatsiooni suhtlemisviisis, millega Venemaa on keeldunud vastamast Eesti valitsuse rahumeelsetele katsetele dialoogi alustamiseks;
 
kutsub Vene ametivõime üles dialoogile ja koostööle Eesti ametkondadega, esmajoones küberrünnakute peatamise ning nende allikate tuvastamise küsimuses;
 
väljendab solidaarsust Euroopa Liidu ja NATO liikmesriigi – suveräänse Eesti Vabariigi – ja tema valitsusega, kes on täitnud oma kohust, tagamaks riigis julgeolek ja avalik kord;
 
kutsub Vene Föderatsiooni ja tema ametivõime üles austama Eesti kui EL ja NATO iseseisva liikmesriigi suveräänseid õigusi, täitma oma Viini Konventsioonist lähtuvaid rahvusvahelisi kohustusi ning hoiduma igasugusest Eesti siseasjadesse sekkumisest.
 

TAUSTAKS
Poliitiline büroo on Euroopa Rahvapartei kongresside vaheline kõrgeim juhtorgan, mis koguneb neli korda aastas. Euroopa Rahvaparteisse kuulub 71 erakonda 37 Euroopa riigist. Eesti erakondadest kuulub Euroopa Rahvaparteisse Isamaa ja Res Publica Liit.
http://www.epp.eu