Ajakiri Maailma Vaade jätkab käesoleva numbriga oma missiooni rahvusvahelistes suhetes toimuva selgitajana.
 
Iseenesest pole ju vaja olla ekspert, et märgata, kuidas maailm meie ümber järjest keerulisemaks muutub ning välis- ja julgeolekupoliitika, mis külma sõja järgsel kümnendil (eriti heaoluriikides) näisid taanduvat teisejärguliste teemade hulka, selgelt jälle riikide sisepoliitikas esiplaanile murrab.
 
Praegu ei näe me pingete eskaleerumist paraku mitte üksnes traditsioonilistes kriisikolletes nagu Lähis-Ida, vaid isegi niisugustes pikaajalise stabiilsusega silma paistnud piirkondades nagu Euroopa ja Põhja-Ameerika, Aasiast ja Aafrikast rääkimata.
 
Maailma Vaate uus number jätkabki seepärast küll Euroopas toimuva vaatlemist, võtab aga selle kõrval terasema tähelepanu alla ka eelseisvad presidendivalimised USAs, Aasia kahe hiiglase Hiina ja Jaapani vahelised suhted ning samuti heidab pilgu Lähis-Itta, üritades selgitada, mis on teisiti islamiusulise mõttemaailmas. Muidugi ei unusta me ka oma lähinaabrit Venemaad...
 
Maailma Vaate esimese numbri esitlemisel lubasime, et järgmised numbrid tulevad esiklapsest mahukamad. Oleme seda lubadust pidanud. Peame kindlasti ka lubadust ajakirja väljaandmist jätkata. Sellega seoses huvilistele teadmiseks, et Maailma Vaate kolmas number on planeeritud sügisesse.
 
Jälgige reklaami! Maailm väärib vaatlemist.

Mart Helme