Relvastuskontroll julgeoleku teenistuses, Jana Vanamölder Nr 18 2012