Energiapoliitika ja energiajulgeolek – praeguse Euroopa tähtsaimad küsimused, Anna-Greta TsahknaNr 8 2009