Läti poliitilise süsteemi muutused 2010–2012 ja tulevikuareng, Veiko Spolitis. Nr 19 2013
Tegemata reformid maksavad Lätile valusalt kätte, vastab Veiko Spolitis. Nr 9 2009
Läti raske tee kodanikuühiskonna poole, intervjuu Veiko Spolitisega. Nr 4 2008