Tasakaalu vajalikkusest kultuuris, Leon Miller. Nr 8 2009