Läänemere keskkonnakaitse hetkeseis ja tulevikuperspektiiv, Georg Martin. Nr 5 2008