Pärast Riia tippkohtumist – Eesti kolmas aasta NATOs, Mari-Ann Kelam. Nr 1 2007